Wedges

 

CLEARANCE

IGM Wedge - 38x6x12 mm
Order Code: F699-00103
19.47 €
23.36 € incl. VAT

CLEARANCE

IGM Wedge - 38x8x12 mm
Order Code: F699-090040
16.93 €
20.32 € incl. VAT

CLEARANCE

IGM Wedge - 48x8x12 mm
Order Code: F699-09805
14.44 €
17.33 € incl. VAT

CLEARANCE

IGM Wedge - 6,5x8x12 mm for F600
Order Code: F699-090951
13.99 €
16.79 € incl. VAT

CLEARANCE

IGM Wedge for cutter heads MEC series-F020-F021-F022 -new
Order Code: F020-99901-B
9.28 €
11.14 € incl. VAT

CLEARANCE

IGM Wedge for F603, F608
Order Code: F699-00102
30.38 €
36.46 € incl. VAT

CLEARANCE

Wedge for F041-080 - 18x4,3 mm v3.1
More options
42.02 €
50.42 € incl. VAT
CMT Wedge - 17x11x9,5 mm
Order Code: C69599917
22.64 €
27.17 € incl. VAT
CMT Wedge - 23x11x9,5 mm
Order Code: C69599923
22.64 €
27.17 € incl. VAT
CMT Wedge - 24x11x9,5 mm
Order Code: C69599924
22.64 €
27.17 € incl. VAT
CMT Wedge - 31x11x9,5 mm
Order Code: C69599931
22.64 €
27.17 € incl. VAT
CMT Wedge - 38x11x9,5 mm
Order Code: C69599938
26.22 €
31.46 € incl. VAT
CMT Wedge - 39x11x9,5 mm
Order Code: C69599939
26.22 €
31.46 € incl. VAT
CMT Wedge - 42x11x9,5 mm
Order Code: C69599942
27.47 €
32.96 € incl. VAT
CMT Wedge - 46x11x9,5 mm
Order Code: C69599946
27.47 €
32.96 € incl. VAT
CMT Wedge - 6,8x11x9,5 mm
Order Code: C69599907
22.64 €
27.17 € incl. VAT
CMT Wedge - for Type A 16x11x9,5 mm
Order Code: C69599916
22.64 €
27.17 € incl. VAT
CMT Wedge - for Type B 53x11x9,5 mm
Order Code: C69599953
34.94 €
41.93 € incl. VAT
IGM Wedge - 24x8x12 mm for F612
Order Code: F699-00104
19.45 €
23.34 € incl. VAT
IGM Wedge - 38x5x19 mm
Order Code: F699-090039
29.67 €
35.60 € incl. VAT
IGM Wedge - 38x8x12 mm (for F641)
Order Code: F699-090110
14.44 €
17.33 € incl. VAT
IGM Wedge - 48x6x12 mm
Order Code: F699-090033
17.09 €
20.51 € incl. VAT
IGM Wedge - 48x8x10 for F621
Order Code: F699-091302
17.09 €
20.51 € incl. VAT
IGM Wedge - 48x8x12 mm
Order Code: F699-090164
19.61 €
23.53 € incl. VAT
IGM Wedge - 48x8x12 mm
Order Code: F699-090056
10.92 €
13.10 € incl. VAT
IGM Wedge - 48x8x15 mm
Order Code: F699-090043
17.96 €
21.55 € incl. VAT
IGM Wedge - 57x8x14 mm
Order Code: F699-090047
22.71 €
27.25 € incl. VAT
IGM Wedge 38x6x12 mm
Order Code: F099-99463
37.01 €
44.41 € incl. VAT
IGM Wedge for cutter heads MAN series-F020-F021
Order Code: F020-99902
12.59 €
15.11 € incl. VAT
IGM Wedge for cutter heads MEC series-F020-F021-F022 -old
Order Code: F020-99901
9.28 €
11.14 € incl. VAT